Cestujeme za vzdelávaním

Erasmus+

Spoznať, ochutnať a vychutnať taliansku a medzinárodnú enogastronómiu prostredníctvom projektov ERASMUS+ 

Miriam Valachová

Prečo milujem Taliansko a Stredomorie

Taliansko je očarujúce. Jeho kúzlu som podľahla aj ja.

Po štúdiu talianskeho a anglického jazyka na FFUK som na Apeninský polostrov odcestovala a zotrvala tam celých 15 rokov. Doslova na každom kroku je čo obdivovať.

Už len samotné historické skvosty – je ich ako maku. Nemôžete povedať ktorý chrám, katedrála, kláštor je ten „naj“, pretože ostatní „bratia“ a „sestry“ z antických aj renesančných čias by sa mohli uraziť. Pre toto ale aj všeličo iné som sa do Talianska zamilovala.

Pracovala  som v turistickej a hostiteľskej agentúre, ktorá pôsobila ako projektový partner pri realizácii mobilitných projektov EÚ a tiež v realitnej spoločnosti, ktorá sa zaoberala predajom vidieckych luxusných nehnuteľnosti a tak by som svoje dlhoročné skúsenosti chcela sprostredkovať ďalej.

SweetUmbria má svojich dlhoročných a spoľahlivých partnerov  v  TALIANSKYCH REGIÓNOCH: UMBRIA, LAZIO  a APÚLIA, na ostrove MALTA a v meste Malaga na juhu ŠPANIELSKA.

Čo ponúkame

sweetumbria

 • 25 – ročné skúsenosti pri príprave projektu Erasmus+ – mobilita (odborné vzdelávanie a príprava – OVP (Vocational Education and Training – VET)
 • 25 – ročné skúsenosti pri realizácií projektov v spolupráci s overenými partnerskými organizáciami v strednom Taliansku (regióny Umbria a Lazio – v hlavnom meste Rím, región Apúlia), na Malte a v Španielsku
 • Prípravné lekcie študentov a učiteľov pred realizáciou projektu zamerané na:
 • praktický, odborný a kultúrny život v hostiteľských krajinách;
 • relevantné informácie o geografii krajín, o kultúre, zvykoch a tradíciách, móde, histórii, významných miestach, kultúrnych pamiatkach;
 • informácie o zvyklostiach krajiny v oblasti kultúry stolovania, gastronómie Stredomoria, marketingu, manažmentu;
 • jazykové základy a osvojenie si základných komunikačných, odborných fráz a výrazov spolu so študijným materiálom (taliansky jazyk);
 • glosár základných eno-gastronomických výrazov pre gastro-odbory (kuchár, čašník, cukár, pekár atď), základných pojmov v odborných ekonomických predmetoch;
 • marketing a manažment, administratíva a ďalšie podľa odborného zamerania a učebného odboru skupiny, ktorá cestuje na svoju stáž do zahraničia.

Čo je program Erasmus+

V čom spočíva plus programu Erasmus+

Program Erasmus+  je komunitárny program, ktorý vznikol v roku 1987 a v súčasnosti pokrýva všetky sektory vzdelávania od školského vzdelávania cez odborné vzdelávanie a prípravu, vysokoškolské vzdelávanie a vzdelávanie dospelých, až po sektor mládeže a niektoré aspekty masového športu. Aktuálne odštartovala implementácia nového programu Erasmus+ na roky 2021-2027. Erasmus+ bude zelenší aj inkluzívnejší.

V sektore odborného vzdelávania sa Erasmus+ zameriava na zlepšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy v celej Európe, dáva príležitosť študentom, žiakom odbornej prípravy, pedagogickým zamestnancom, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť.

Čo zahŕňa program Erasmus+

Príležitosti pre žiakov odborného vzdelávania a prípravy absolvovať stáž v zahraničí:

 • v podniku alebo na inom pracovisku
 • v odbornej škole s praktickým vyučovaním

Príležitosti pre zamestnancov zúčastniť sa európskych aktivít profesijného rozvoja, ktoré zahŕňajú:

 • odbornú prípravu (stáž)
 • job shadowing alebo pozorovanie
 • výučbové pobyty

Spolupráca medzi organizáciami:

 • výmenu príkladov dobrej praxe a inovačných nápadov
 • implementáciu Európskeho systému prenosu kreditov v odbornom vzdelávaní a príprave (ECVET) a Európskeho zabezpečenia kvality v odbornom vzdelávaní a príprave (EQAVET)
 • tvorbu a dodanie nových materiálov pre odborné vyučovanie a odbornú prípravu
 • spoluprácu medzi poskytovateľmi odborného vzdelávania a prípravy a podnikateľskými komunitami
 • spoluprácu medzi rôznymi sektormi s cieľom vzájomnej výmeny vedomostí.

Spolupráca s podnikmi:

 • tvorbu a dodanie kurikúl v súlade s potrebami trhu práce
 • cielenú vzájomnú výmenu výsledkov v odbornom vzdelávaní a príprave

Referencie

Teší nás úspešná spolupráca so strednými odbornými a hotelovými školami

sweetumbria italy
SweetUmbria Miriam Valachova wine
sweetumbria Italy
Sweet Umbria Miriam Valachova program erasmus plus

Neváhajte nás kontaktovať

Radi odpovieme na všetky vaše otázky

Naše sídlo

Banská Bystrica
Slovakia

Telefón

+421 918 988 969

Email

projekty@sweetumbria.sk

2021 food8_sweetumbria
Miriam Valachova Erasmus plus projekt01_ 2023
Miriam-Valachova-ErasmusPlus-575x1024
sweetumbria food

Partneri

Spolupracujeme s najlepšími