Cestujeme za vzdelávaním

Erasmus+

Spoznať, ochutnať a vychutnať taliansku a medzinárodnú enogastronómiu prostredníctvom projektov ERASMUS+ 

Miriam Valachová

Prečo milujem Taliansko a Stredomorie

Taliansko je očarujúce. Jeho kúzlu som podľahla aj ja.

Po štúdiu talianskeho a anglického jazyka na FFUK som na Apeninský polostrov odcestovala a zotrvala tam celých 15 rokov. Doslova na každom kroku je čo obdivovať.

Už len samotné historické skvosty – je ich ako maku. Nemôžete povedať ktorý chrám, katedrála, kláštor je ten „naj“, pretože ostatní „bratia“ a „sestry“ z antických aj renesančných čias by sa mohli uraziť. Pre toto ale aj všeličo iné som sa do Talianska zamilovala.

Pracovala  som v turistickej a hostiteľskej agentúre, ktorá pôsobila ako projektový partner pri realizácii mobilitných projektov EÚ a tiež v realitnej spoločnosti, ktorá sa zaoberala predajom vidieckych luxusných nehnuteľnosti a tak by som svoje dlhoročné skúsenosti chcela sprostredkovať ďalej.

SweetUmbria má svojich dlhoročných a spoľahlivých partnerov  v  TALIANSKYCH REGIÓNOCH: UMBRIA, LAZIO  a APÚLIA, na ostrove MALTA a v meste Malaga na juhu ŠPANIELSKA.

Čo ponúkame

sweetumbria

 • 24 – ročné skúsenosti pri príprave projektu Erasmus+ – mobilita (odborné vzdelávanie a príprava – OVP (Vocational Education and Training – VET)
 • 24 – ročné skúsenosti pri realizácií projektov v spolupráci s overenými partnerskými organizáciami v strednom Taliansku (regióny Umbria a Lazio – v hlavnom meste Rím, región Apúlia), na Malte a v Španielsku
 • Prípravné lekcie študentov a učiteľov pred realizáciou projektu zamerané na:
 • praktický, odborný a kultúrny život v hostiteľských krajinách;
 • relevantné informácie o geografii krajín, o kultúre, zvykoch a tradíciách, móde, histórii, významných miestach, kultúrnych pamiatkach;
 • informácie o zvyklostiach krajiny v oblasti kultúry stolovania, gastronómie Stredomoria, marketingu, manažmentu;
 • jazykové základy a osvojenie si základných komunikačných, odborných fráz a výrazov spolu so študijným materiálom (taliansky jazyk);
 • glosár základných eno-gastronomických výrazov pre gastro-odbory (kuchár, čašník, cukár, pekár atď), základných pojmov v odborných ekonomických predmetoch;
 • marketing a manažment, administratíva a ďalšie podľa odborného zamerania a učebného odboru skupiny, ktorá cestuje na svoju stáž do zahraničia.

Čo je program Erasmus+

V čom spočíva plus programu Erasmus+

Program Erasmus+  je komunitárny program, ktorý vznikol v roku 1987 a v súčasnosti pokrýva všetky sektory vzdelávania od školského vzdelávania cez odborné vzdelávanie a prípravu, vysokoškolské vzdelávanie a vzdelávanie dospelých, až po sektor mládeže a niektoré aspekty masového športu. Aktuálne odštartovala implementácia nového programu Erasmus+ na roky 2021-2027. Erasmus+ bude zelenší aj inkluzívnejší.

V sektore odborného vzdelávania sa Erasmus+ zameriava na zlepšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy v celej Európe, dáva príležitosť študentom, žiakom odbornej prípravy, pedagogickým zamestnancom, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť.

Čo zahŕňa program Erasmus+

Príležitosti pre žiakov odborného vzdelávania a prípravy absolvovať stáž v zahraničí:

 • v podniku alebo na inom pracovisku
 • v odbornej škole s praktickým vyučovaním

Príležitosti pre zamestnancov zúčastniť sa európskych aktivít profesijného rozvoja, ktoré zahŕňajú:

 • odbornú prípravu (stáž)
 • job shadowing alebo pozorovanie
 • výučbové pobyty

Spolupráca medzi organizáciami:

 • výmenu príkladov dobrej praxe a inovačných nápadov
 • implementáciu Európskeho systému prenosu kreditov v odbornom vzdelávaní a príprave (ECVET) a Európskeho zabezpečenia kvality v odbornom vzdelávaní a príprave (EQAVET)
 • tvorbu a dodanie nových materiálov pre odborné vyučovanie a odbornú prípravu
 • spoluprácu medzi poskytovateľmi odborného vzdelávania a prípravy a podnikateľskými komunitami
 • spoluprácu medzi rôznymi sektormi s cieľom vzájomnej výmeny vedomostí.

Spolupráca s podnikmi:

 • tvorbu a dodanie kurikúl v súlade s potrebami trhu práce
 • cielenú vzájomnú výmenu výsledkov v odbornom vzdelávaní a príprave

Referencie

Teší nás úspešná spolupráca so strednými odbornými a hotelovými školami

sweetumbria italy
SweetUmbria Miriam Valachova wine
sweetumbria Italy
sweetUmbria_Italy

Neváhajte nás kontaktovať

Radi odpovieme na všetky vaše otázky

Naše sídlo

Banská Bystrica
Slovakia

Telefón

+421 918 988 969

Email

projekty@sweetumbria.sk

2021 food5
2021 food8_sweetumbria
sweetumbria food
Miriam-Valachova-ErasmusPlus-575x1024

Partneri

Spolupracujeme s najlepšími